Príroda

Toto je to, kde pravdepodobne väčšina z nás radi relaxujeme. No pokiaľ sa nebudeme o našu prírodu starať a budeme k nej ľahostajní, zostanu nam už len spomienky zachytené vo fotografiách.